Voor mensen met de diagnose kanker is er sinds 15 maart een hulpmiddel dat ze helpt bij het beantwoorden van tal van vragen over werk als gevolg van hun ziekte. De Overzichtskaart werk en kanker geeft antwoord op belangrijke vragen en verwijst naar betrouwbare bronnen voor meer informatie en experts die kunnen ondersteunen. Zo kunnen mensen met kanker zich goed informeren en met naasten en hulpverleners bespreken wat voor hen het beste is.

De Overzichtskaart is een initiatief van de Groep Werk & Kanker, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en AbbVie, in samenwerking met De Argumentenfabriek. Elf deskundigen, waaronder een afgevaardigde van Stichting Jij Speelt de Hoofdrol, hebben tijdens vier denksessies de belangrijkste vragen over werk en kanker per fase van ziekte en behandeling in kaart gebracht, bondige antwoorden geformuleerd, en betrouwbare bronnen voor meer informatie verzameld.

De Overzichtskaart werk en kanker is te downloaden op de website van het Kenniscentrum werk & kanker.