Waarom een Caring Company certificaat?

‘Wat mag ik eigenlijk vragen?’ Met deze vraag hebben zich de afgelopen jaren veel werkgevers tot Care in Company gewend. Wanneer een medewerker vertelt dat hij of zij ernstig ziek is, komt dat altijd onverwacht. Door voorbereid te zijn op deze situatie, kun je veel leed en verzuim voorkomen. Het Caring Company certificaat maakt deze voorbereiding concreet en praktisch.

Op tijd zijn

De ernstige ziekte van een medewerker heeft altijd een enorme impact: op de medewerker zelf, op de leidinggevende en op collega’s. Tijdens workshops of adviesgesprekken adviseren we werkgevers over de wijze waarop zij hun medewerker met een ernstige ziekte zoals kanker het beste kunnen ondersteunen en begeleiden.

Toch kunnen we niet ontkennen dat we bij veel adviesgesprekken eigenlijk ‘te laat’ zijn. Wanneer onze hulp wordt ingeroepen, is er vaak al veel gebeurd en hebben we in ieder geval het eerste gesprek gemist, waarin de medewerker vertelt dat hij of zij ziek is. Vaak is er door de werkgever al een route ingeslagen. In de meeste gevallen is deze gebaseerd op de overtuiging dat mensen met kanker het beste af zijn wanneer ze zich geen zorgen hoeven te maken om hun werk: ‘ze hebben wel wat anders aan hun hoofd’. Daardoor geeft de werkgever vaak het advies om over te gaan tot een ziekmelding. Maar hoe zou jij je voelen als je eerst hoort dat je ziek bent, en dat je dan ook bij je werk niet meer ‘welkom’ bent?

Belang van het eerste gesprek

Het gesprek waarin een medewerker aan de leidinggevende vertelt over de diagnose, is in feite een ‘omgekeerd slechtnieuwsgesprek’ met een paar belangrijke kenmerken: het komt altijd onverwacht, het doet wat met de leidinggevende en er wordt verwacht dat deze direct handelt. Wat er wordt verwacht is vaak niet duidelijk waardoor het advies tot ziekmelding op de loer ligt.

Hoewel een leidinggevende misschien denkt de werknemer daarmee te ontlasten, blijkt uit onderzoek en uit onze praktijkervaring juist dat werk een belangrijk onderdeel van herstel kan zijn. Bovendien is elk ziektetraject anders en is het prettig voor de medewerker als deze zelf grip kan houden op de situatie. Zo’n eerste gesprek verloopt daarom voor beide partijen veel prettiger, als het wordt ingezet als een dialoog. Daardoor zal ook het traject erna beter verlopen. Regel 1 bij het eerste gesprek is daarom: geef de medewerker ruimte om zelf aan te geven wat hij of zij ‘nodig heeft’ en ‘wenst’. Houd dat contact vervolgens open. Want een ding is zeker: als je aan het begin van een ziektetraject staat, kun je niet weten waar je over een paar dagen, of weken of maanden behoefte aan hebt. Het is net een tenniswedstrijd: de volgende bal is de belangrijkste! Dat maakt het ook zo noodzakelijk om in contact te blijven en steeds te blijven afstemmen.

Bewaar de rust

Jij bent als werkgever een van de eersten in de omgeving van de werknemer die het slechte nieuws hoort. Het is dan ook belangrijk om je te realiseren dat het nieuws dan nog zo pril is dat er van neerdalen van stof (nog) geen sprake is. In die turbulentie is het jouw taak de rust te bewaren en te bespreken op welke manier iemand inzetbaar is en wat hij of zij daarbij nodig heeft.

Voorbereiding

Dat klinkt allemaal mooi, maar hoe kun je dit in de praktijk toepassen? Om de medewerker goed te kunnen begeleiden, is het van belang dat jouw organisatie voorbereid is. Door als organisatie na te denken en met elkaar beleid te bepalen over het bijstaan van medewerkers en over het omgaan met situaties waarin er een risico is op  langdurig verzuim, voorkom je het maken van verkeerde inschattingen of het handelen vanuit impulsen.

Dat beleid kun je vertalen in stappen die zowel de leidinggevende als de werknemer kunnen nemen. Op die manier zijn mensen binnen de organisatie voorbereid op dergelijke situaties, hetgeen handelingsverlegenheid weg neemt en goede, persoonlijke begeleiding tijdens ziekte en verzuim kan waarborgen.

Waarom een certificaat?

Afspraken maken in een organisatie is niet altijd een garantie dat iedereen ervan op de hoogte is, of dat ze op de juiste manier worden toegepast. Het goed communiceren en implementeren van het beleid en de concrete werkafspraken is daarom heel belangrijk. Om deze reden is het certificaat Caring Company ontstaan. Wanneer je dit proces ingaat, helpen we met de analyse van de situatie en een plan van aanpak om goed werkgeverschap bij kanker te implementeren. We begeleiden jouw organisatie daarbij en doen een audit om te beoordelen of de afspraken goed zijn vastgelegd en worden nageleefd. Dan weet je zeker dat wat je bedenkt, ook in de praktijk zal werken. Jouw organisatie mag zich dan een Caring Company noemen. Maar wat nog veel belangrijker is: wanneer op een dag een medewerker aan jouw bureau staat met slecht nieuws, dan weet je wat je moet doen.

Andere Caring Companies

Zorgverzekeraar Achmea, Meander Medisch Centrum, Gemeente Amersfoort en Pfizer zijn de eerste organisaties die het Caring Company certificaat hebben behaald. Zij geloven dat goed werkgeverschap bij kanker een belangrijke meerwaarde heeft voor hun organisatie en hun medewerkers. Zij delen graag hun ervaringen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.