Blijven werken draagt vaak bij aan herstel, ook bij kanker.

Care in company biedt advies en ondersteuning aan alle betrokken partijen binnen een organisatie.
We zijn er voor het management , de leidinggevende, voor de werknemer (zelf ziek of met een ernstig ziek gezinslid), de collega’s, maar ook voor de bedrijfsarts, casemanagers en HR professionals. Met voor elke doelgroep een eigen aanbod in workshops en advies. En uiteraard kunnen we met u meedenken over op welke wijze we uw organisatie kunnen helpen met uw vragen, door maatwerk afspraken te maken.

Veel programma’s richten zich op werkhervatting na de behandeling van kanker. Onze werkwijze kenmerkt zich door een preventieve aanpak: door goed voorbereid te zijn en de juiste kennis te hebben, lopen organisaties minder risico op onnodig (lang ) verzuim bij een ernstige diagnose als kanker Ervaringen tonen aan dat werknemers in veel gevallen kunnen blijven werken, al dan niet in een aangepaste vorm. Ze voelen zich er vaak juist beter bij, waardoor aan het werk blijven bij kan dragen aan hun herstel.

voor werkgevers
voor werknemers
voor collega’s
voor professionals

Workshops

We organiseren workshops waarin u leert om met kanker binnen uw bedrijf om te gaan. Met het certificaat ‘Caring Company’maakt u het personeelsbeleid en uw verzuimmanagement rondom kanker in uw organisatie concreet en toetsbaar.

Workshop ‘Kanker en werk’
12 september en 22 november
Krijg meer inzicht in de gevolgen van de diagnose kanker voor een werknemer, diens leidinggevende en collega’s.
Voor management, leidinggevenden, personeelsfunctionarissen en bedrijfsartsen.

Workshop Kanker & Werk
team

Een medewerker krijgt de diagnose kanker…

Hoe ervaren de collega’s en leidinggevenden het proces van ziekte en herstel van hun collega…

Nieuws

Nationale Kanker en Werkdag
5 november 2019
Kanker en Werk: Wat kan er wél!
 www.nationalekankerenwerkdag.nl
contact@nationalekankerenwerkdag.nl

Nieuws