Collega’s

Herken jij dit? 

“Wat kan ik zeggen? Wat mag ik van mijn zieke collega verwachten? Hoe kan ik helpen?” Directe collega’s van een medewerker met kanker vinden het vaak moeilijk zich “een houding te geven” en op een positieve manier met de situatie om te gaan. Onderzoek leert dat juist onbegrip en het ontbreken van steun op de werkplek het uitvalrisico van een zieke werknemer significant kan vergroten. 

Bijeenkomsten voor collega’s 

Care in Company organiseert bijeenkomsten voor collega’s op de werkvloer en helpt hen bij het vinden van antwoorden. Een goede werksfeer en openheid draagt bij aan het succesvol functioneren van de zieke werknemer en de collega’s op de werkplek. 

In de bijeenkomsten wordt een toelichting gegeven op de ziekte en de behandeling, alsmede de gevolgen voor het werk. Er wordt ruimschoots aandacht besteed aan vragen van de collega’s, veelal over knelpunten waar zij als collega tegen aanlopen. De bijeenkomsten vinden bij de werkgever plaats, of op een locatie naar keuze. 

Specifieke aandacht kan worden besteed aan collega’s die het moeilijk vinden om met de ziekte van hun collega om te gaan. Eigen (recente) ervaringen zouden uitval bij hen kunnen veroorzaken, hetgeen beperkt kan worden wanneer hier op de juiste wijze aandacht aan wordt gegeven. 

Er worden werkafspraken gemaakt indien noodzakelijk. Veel aandacht is er voor het beheersen van de communicatie met en over de zieke collega. 

Wat wens jij? 

In overleg bepalen we welke aanpak de beste oplossing voor jouw hulpvraag is. Neem gerust contact met ons op om jouw eigen wensen te bespreken, zodat wij een maatwerk voorstel kunnen doen.