Werknemers

Jaarlijks worden circa 45.000 werknemers in ons land getroffen door een vorm van kanker. De diagnose kanker is ingrijpend en confronteert de medewerker, de leidinggevende en de directe collega’s met deze levensbedreigende ziekte.

Als medewerker moet je keuzes maken over wat je wilt en wat er kan. Veel mensen willen blijven werken, en kunnen dat ook. Voor anderen is verzuim de enige mogelijkheid, als de ziekte of de behandeling te veel vergt. Voor veel mensen is het lastig om te beoordelen wat goed is voor henzelf, maar ook welke mogelijkheden er zijn. We gunnen iedereen het juiste maatwerk advies!

Kan ik blijven werken?

Steeds meer willen mensen na de diagnose kanker aan het werk blijven gedurende de behandelingen. In veel gevallen kan dat ook en lukt het goed om zo gewoon mogelijk te blijven functioneren. Maar het is ook heel ‘normaal’ als werk van tijd tot tijd in een aangepaste vorm wordt gedaan. Maatwerk vraagt creativiteit op de werkplek. En als werknemer kun je dat niet alleen: je leidinggevende en je collega’s zijn belangrijk in dat proces. Maar ook je bedrijfsarts en de HR adviseur kunnen je helpen met het maken van keuzes over je werk in deze fase.

Coachgesprek

Care in company biedt een individueel begeleidingstraject met aandacht voor het verloop van de behandeling van de werknemer. Door deze begeleiding kan de werknemer zo prettig mogelijk blijven functioneren en wordt onnodig langdurig uitval voorkomen. Hierdoor wordt de kans op het hervatten van het “gewone” werkende leven vergroot en lopen de kosten van ziekteverzuim niet onnodig hoog op. Informeer naar de mogelijkheden van coaching.

Oncologieverpleegkundigen thuis

In deze aanpak wordt de werknemer thuis bezocht door een care consulent van Care for cancer. Dit is een oncologieverpleegkundige die geschoold en ervaren is op het gebied van basis-psychosociale zorg. In een vijftal consulten, van elk 1,5 uur, kan in verschillende fases van het ziekte- en behandeltraject de werknemer begeleid en ondersteund worden bij zijn of haar hulpvragen. Deze vragen kunnen betrekking hebben op de ziekte en behandeling in relatie tot het werk, maar er is tevens aandacht voor de thuissituatie, het gezin en praktische zaken die spelen rond de ziekte, (psycho-)sociale en financiële aspecten. De care consulent wijst de weg naar aanvullende zorg of hulpverlening. Waar gewenst worden de naasten ook betrokken bij de consulten.

De werkgever of de bedrijfsarts kunnen de werknemer op de begeleiding door Care for cancer wijzen.

Aanmelden en kosten

Via de website www.careforcancer.nl is een aanmeldingsformulier te downloaden.  Het merendeel van de zorgverzekeraars vergoedt de consulten vanuit de basisverzekering. Daarmee zijn er voor de werkgever en de werknemer geen kosten verbonden aan deze vorm van begeleiding.