Werkgevers

Wanneer kanker een medewerker treft

Op een dag komt één van jouw medewerkers binnen met de mededeling dat hij of zij kanker heeft. Een boodschap die met veel emoties gepaard gaat en ongetwijfeld een grote impact zal hebben. Je wordt direct met een aantal vragen geconfronteerd:

  • Wat vraag ik wel en wat juist niet?
  • Waar ondersteun ik de werknemer mee? Hoe ver moet ik gaan in de begeleiding?
  • Is de ‘normale’ ziekteverzuimprocedure van toepassing?
  • Kan en wil de werknemer blijven werken tijdens de behandeling? Hoe kan ik dat mogelijk maken?
  • Wat betekent dit voor collega’s, hoe ga ik daarmee om?

Care in Company ondersteunt leidinggevenden en geeft antwoord op de belangrijkste vragen.

Ondersteuning

Care in Company ondersteunt organisaties wanneer kanker een medewerker treft. Wij staan jou bij in het begeleiden van jouw zieke medewerker (of de medewerker met zieke partner) en de collega’s die eromheen staan. Daarnaast helpen we met praktische vragen rondom het ziekteverzuimproces.

Blijven werken draagt bij aan herstel
Veel bestaande programma’s richten zich op werkhervatting na de behandeling van kanker. Door onze ervaringen zijn wij er van overtuigd dat werknemers in veel gevallen kunnen blijven werken, al dan niet in een aangepaste vorm. Vaak voelen mensen zich hier juist beter bij en draagt het bij aan hun herstel.

Ondersteuning leidinggevende, werknemer en collega’s
Care in Company biedt ondersteuning en advies aan alle betrokken partijen binnen de organisatie: we bieden werksessies aan alle betrokken professionals en het management van de organisatie, coachen de  leidinggevenden, begeleiden de zieke medewerker en organiseren bijeenkomsten voor collega’s.

Een medewerker krijgt de diagnose kanker. Hoe ervaren de collega’s en leidinggevenden het proces van ziekte en herstel van hun collega…

 Coaching

Advies en ondersteuning van jou als werkgever 

Wanneer je als leidinggevende wordt geconfronteerd met een werknemer met kanker, dan kan de behoefte aan coaching aanleiding zijn om de ondersteuning van Care in Company in te zetten. 

In individuele gesprekken met een professional van Care in Company wordt besproken hoe de begeleiding van de werknemer gedurende de ziekte en de behandeling optimaal kan verlopen, welke rol de leidinggevende hierin heeft, op welke wijze de collega’s worden betrokken en gesteund en hoe de samenwerking met de bedrijfsarts verloopt. Centraal staan de mogelijkheden om een werknemer aan het werk te houden als dit gewenst is (stay at work) of op een later moment zijn werk te laten hervatten (return to work). 

Doel blijft in alle gevallen de voortgang van de werkzaamheden te waarborgen en het ziekteverzuim tot een minimum te beperken. 

Tijdsinvestering en kosten 

Deze coaching vindt plaats in individuele gesprekken tussen een adviseur van Care in Company en de betrokken leidinggevende. Deze gesprekken worden in overleg gepland en duren in de regel 1,5 tot 2 uur per sessie. In het gesprek heeft de leidinggevende de gelegenheid om in kaart te brengen op welke wijze de begeleiding van de zieke werknemer ingezet of voortgezet kan worden. Door meer inzicht te verkrijgen in de gevolgen van de diagnose in relatie tot het werk, wordt de leidinggevende in staat gesteld om maatwerk begeleiding te bieden aan de werknemer met kanker. 

Het aantal gesprekken wordt vastgesteld aan de hand van de behoefte van de betreffende werkgever. Dit wordt gezamenlijk besloten na een intakegesprek. De interventies zijn direct toepasbaar na de gesprekken.
Voor meer informatie download onze flyer (PDF) of  neem direct contact op voor een vrijblijvend voorstel.

Advies

Wil je ons advies over werk en kanker in jouw organisatie? We streven naar aansluiting bij de cultuur en bestaande afspraken voor personeels- en verzuimmanagement van de organisatie. Daartoe trekken we graag een tijdje intensief met jou op, zowel tijdens ziekte & behandeling van een medewerker, als ook wanneer daar (gelukkig) geen sprake (meer) van is.

Daarnaast organiseren we workshops waarin je leert om met kanker binnen jouw bedrijf om te gaan. Met het certificaat ‘Caring Company’ maak je het personeelsbeleid en uw verzuimmanagement rondom kanker in jouw organisatie concreet en toetsbaar.

Workshops

Wil jij jouw deskundigheid vergroten over werk en kanker? Ziekteverzuim door kanker kan zoveel meer gevolgen hebben. Daarom organiseert Care in Company workshops voor leidinggevenden, maar ook HR professionals en bedrijfsartsen. Inzicht in verzuimbegeleiding en goed werkgeverschap bij kanker zijn de belangrijkste doelen van de workshops.
Je kunt deze volgen met andere werkgevers, tijdens de ‘open inschrijving workshops’. Meld je aan voor een open workshop.
Veel werkgevers kiezen er voor om een ‘incompany’ workshop te organiseren. Deze kan geheel naar eigen keuze worden georganiseerd en ingevuld.

Meer over onze Workshops