Project Description

Vitaal leiderschap & duurzame inzetbaarheid bij kanker

Ieder jaar krijgen meer dan 50.000 mensen in de beroepsbevolking de diagnose kanker. Maar liefst 1 op de 100 werknemers krijgt zelf of in zijn/haar gezin te maken met kanker in zijn/haar werkende leven. Het is onontkoombaar dat een organisatie te maken krijgt met kanker op het werk.

Als HR professional en/of leidinggevende heeft u een cruciale rol in de verzuim begeleiding van een door kanker geraakte medewerker. Hoe zorgt u er voor dat alle betrokkenen hun eigen regie kunnen nemen? Op welke wijze kunt u invulling geven aan vitaal leiderschap in uw organisatie? Hoe geeft u vorm aan terugkeer naar werk op een duurzame manier? Belangrijke vragen en er zijn antwoorden!

Care in company heeft samen met organisatie adviseur, expert op het vlak van duurzame inzetbaarheid en ervaringsdeskundige Kathi Künnen, een programma samengesteld voor een training speciaal voor HR- professionals en leidinggevenden. Bij kanker is er altijd ergens sprake van verzuim; behandelingen zijn ziekmakend, waardoor inzetbaar onder druk kan komen te staan. We zien in de praktijk dat bij veel werkgevers er sprake is van onnodig langdurig verzuim

In 4 dagdelen doorloopt u samen met anderen een aantal stappen die u verder helpen om in uw organisatie vorm te geven aan goed werkgeverschap bij kanker.

Leidinggevenden hebben een cruciale rol wanneer een medewerker geraakt wordt door kanker. Het doel van deze training is : Kennis en inzicht verkrijgen gevolgd door het intrainen van vaardigheden om invulling te geven aan vitaal en gezondheidsbevorderend leiderschap.

Het programma is verdeeld over vier middagen van 13.30 tot 17.00 uur.
Dit voorjaar zullen die online gevolgd worden.  Kosten: € 875,00 (excl. BTW)

Het programma

Dag 1‘ dansen met het systeem’

Hoe ziet werkgeverschap bij kanker in mijn eigen organisatie er uit? Welke elementen van verzuimmanagement zijn er en zetten we in?  Inzicht in macro, meso en micro niveau.

Dag 2 ‘duurzame inzetbaarheid’

Werken als onderdeel van herstel en re-integratie op maat: organisatie brede afspraken die leiden tot gewenst maatwerk die niet alleen oog heeft voor terugkeer naar werk op korte termijn, maar juist voor de duurzaamheid van deze terugkeer. Hoe doe je dat?

Dag 3‘ vitaal leiderschap’ 

In de derde middag worden in samenwerking met een acteur vaardigheden geoefend aan de hand van (eigen) casussen.

Dag 4 :  ‘ begeleide intervisie: reflectie op de praktijk’ 

In de  laatste bijeenkomst staat praktijkervaring centraal. De datum wordt in overleg met de groep vastgesteld.

Data programma voorjaar: 1 april, 15 april, 6 mei.
Data programma najaar: 23 september, 7 oktober, 28 oktober.

Dit programma in-company aanbieden?

Naast de open inschrijvingen voor professionals bieden wij het programma ook als in-company traject aan waarbij wij ingaan op de context van uw organisatie. Gunt u de leidinggevende in uw organisatie om met vertrouwen complexe verzuimgesprekken te voeren en de medewerker te begeleiden naar betekenisvol werk? Dan nemen wij u en de belangrijke spelers in uw organisatie graag mee in de stappen naar een ‘zin’-vol gesprek over kanker & werk, waarin men moed heeft om mogelijkheden te ontdekken.

Neem contact met ons op via info@careincompany.nl of  bel 033-4480730.

Direct aanmelden voor dit programma
    Telefoon:

    Kies workshop: Ik meld me aan voor de opleiding die start op 1 april 2021Ik meld me aan voor de opleiding die start op 23 september 2021stuur mij een bericht zodra nieuwe data bekend zijn.

    Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen*:JaNee