Samenwerking

Care in Company werkt veel samen met organisaties en experts. Tevens zijn wij betrokken bij verschillende initiatieven en netwerken rondom werk en kanker. Belangrijkste doelstelling van al deze samenwerkingen is de missie en stellige overtuiging dat kennis en informatie over werk en kanker een voorwaarde is voor goed werkgeverschap (en werknemerschap) bij de ziekte kanker.

Onze samenwerkingspartners

Groep werk en kanker

Care in Company heeft samen met twee re-integratiebureaus voor kanker en werk in 2014 het expertisecollectief Groep Werk & Kanker opgericht. Dit netwerk is het gevolg van jarenlange samenwerking in de dagelijkse praktijk van verzuim en re-integratie. Die praktijkkennis vormt de centrale bron van kennis over werken tijdens en na kanker. De groep treedt op als klankbord en adviseur van de overheid en is een vraagbaak voor arbodiensten, verzekeraars, patiëntenorganisaties, zorgverleners en werkgeversplatforms. De Groep heeft geen winstdoelstelling.

Kijk op de website https://www.groepwerkenkanker.nl/voor meer informatie over de Groep werk en kanker.

Stichting Nationale kanker en werk dag

De Nationale Kanker en Werk Dag is een initiatief van Groep Werk & Kanker, de Stichting Jij Speelt de Hoofdrol en AMC Coronel instituut voor arbeid en gezondheid.Deze organisaties hebben hun krachten en kennis gebundeld in de nieuwe Stichting De Nationale Kanker en Werk Dag. Vanuit de dagelijkse praktijk wordt het thema werk en kanker belicht, met wetenschappelijke kennis in ogenschouw genomen. Zowel vanuit werkgevers als vanuit werknemersperspectief. ​De partijen achter de Nationale Kanker en Werk Dag nemen de uitdaging aan om werknemers en werkgevers uit allerlei richtingen samen te brengen om kennis en ervaringen te delen over werk en kanker met als doel behoud van werk voor alle kankerpatiënten. Op 5 november 2019 werd de eerste editie van de Nationale Kanker en Werk Dag georganiseerd. De intentie is deze dag gedurende de komende 5 jaar te organiseren.  ​

Voor meer informatie en inschrijven voor de Nationale kanker en werk dag: https://www.nationalekankerenwerkdag.nl

Kenniscentrum werk en kanker

Het online Kenniscentrum Werk & Kanker is een initiatief van het expertisecollectief Groep Werk & Kanker. Het is ingericht als kennisplatform voor werkgevers, werknemers en andere betrokken bij werk & kanker.  Het online kennisplatform biedt praktische informatie over werken en kanker. www.kenniscentrumwerkenkanker.nl